History of Old Holland

17e en 18e eeuw

De geschiedenis van Old Holland Classic Colours gaat terug tot de zeventiende eeuw, de tijd van de grote Nederlandse schilders.De geschiedenis van Old Holland Classic Colours gaat terug tot de zeventiende eeuw. De tijd van de grote Nederlandse schilders. In deze tijd werd de opleiding tot schilder georganiseerd in het zogenaamde gildesysteem. De schildersgilden werden Sint Lucasgilden genoemd naar hun patroonheilige Sint Lucas. In deze gilden werden ambachtelijke kennis en kunde over het vervaardigen van verf, van generatie op generatie overgedragen. In het gilde gaf de meester les aan de gezel en de leerling. De leerling leerde de pigmenten te wrijven met de bindmiddelen, de gezel leerde de kleuren te mengen en onderschilderingen te maken. Werd de gezel bekwaam genoeg bevonden dan werd hij op zijn beurt meester, startte een eigen atelier en steeg in aanzien.

Rond 1664 werd vanuit een Sint Lucas gilde in Den Haag, begonnen met de voorbereidingen voor de oprichting van “Schildersconfrerie Pictura en hare academie voor beeldende kunsten te s’Gravenhage” (1682-1882). Een vereniging van meesterschilders die kunstbeschouwingen organiseerde en waar getekend werd naar gekleed model: de eerste academie. Het juist vervaardigen van verven werd een belangrijk onderdeel van de opleiding.

ga verder naar de 19e eeuw