Veiligheid en gezondheid

De producten van Old Holland Classic Colours leveren bij normaal gebruik geen gevaar op voor de gezondheid van de gebruiker. Bekende giftige pigmenten uit het verleden, zoals bijvoorbeeld het beruchte kopergroen, zijn tegenwoordig vervangen door synthetische pigmenten. Vanzelfsprekend dient de kunstenaar tijdens het werken te zorgen voor een goede ventilatie van de werkruimte, aanraking van de producten met de huid te voorkomen en inname door de mond te voorkomen.

Om alle risico te vermijden wordt afgeraden te roken, te eten en te drinken bij het werken met de producten. Alle producten van Old Holland voldoen aan de eisen die de Europese wetgever stelt op het gebied van etikettering met betrekking tot het milieu en de gezondheid. Omdat de eisen in de Verenigde Staten anders en vaak strenger zijn houden wij ons aan deze eisen. Sommige anorganische pigmenten bevatten zware metalen zoals cadmium, ijzer, cobalt, ceruleum, mangaan en zink. Ook hiervoor geldt dat bij normaal gebruik en goede werkomstandigheden er geen gevaar is voor de gezondheid.

Bij het gebruik van cadmiumpigmenten bij de spuittechniek (air-brush) dient u voor extra maatregelen te zorgen. Voorkom inademing! Draag een mondbescherming. Ook bij het gebruik van loodwit dient u extra attent te zijn op het in acht nemen van de genoemde omstandigheden en werkwijze. Wat betreft afvoer van restproducten ( oplosmiddelen etc.) raden wij u aan deze af te voeren volgens de in uw land geldende reglementen. De belangrijkste gebruikte symbolen m.b.t. de veiligheid zijn:

Symbol Description
Dit symbool komt voor op producten die licht ontvlambaar zijn. Bij het gebruik zorgen voor goede ventilatie en niet roken, eten of drinken. Komt voornamelijk voor bij enkele mediums en vernissen.
Dit symbool komt voor op producten die ontvlambaar zijn en schadelijk bij inname door de mond en aanraking met de huid. Niet eten, drinken of roken bij gebruik. Bevat terpentijn.
Niet als schadelijke bekend staand conform de ASTM-D4236 standaard.
Bekend staand als schadelijk bij onjuist gebruik conform de ASTM-D4236 standaard. Komt o.a. voor bij cadmiumpigmenten, extra aandacht bij de airbrush techniek.

MSDS sheets

Old Holland Classic oil colours

Old Holland Classic mediums and varnishes

New Masters Classic Acrylics, varnishes