Gezondheid & Veiligheid

De producten van Old Holland Classic Colours leveren bij normaal gebruik geen gevaar op voor de gezondheid van de gebruiker. Bekende giftige pigmenten uit het verleden, zoals bijvoorbeeld het beruchte kopergroen, zijn tegenwoordig vervangen door synthetische pigmenten. Vanzelfsprekend dient de kunstenaar tijdens het werken te zorgen voor een goede ventilatie van de werkruimte, aanraking van de producten met de huid te voorkomen en inname door de mond te voorkomen.

Om alle risico te vermijden wordt afgeraden te roken, te eten en te drinken bij het werken met de producten. Alle producten van Old Holland voldoen aan de eisen die de Europese wetgever stelt op het gebied van etikettering met betrekking tot het milieu en de gezondheid. Omdat de eisen in de Verenigde Staten anders en vaak strenger zijn houden wij ons aan deze eisen. Sommige anorganische pigmenten bevatten zware metalen zoals cadmium, ijzer, cobalt, ceruleum, mangaan en zink. Ook hiervoor geldt dat bij normaal gebruik en goede werkomstandigheden er geen gevaar is voor de gezondheid.

Bij het gebruik van cadmiumpigmenten bij de spuittechniek (air-brush) dient u voor extra maatregelen te zorgen. Voorkom inademing! Draag een mondbescherming. Ook bij het gebruik van loodwit dient u extra attent te zijn op het in acht nemen van de genoemde omstandigheden en werkwijze. Wat betreft afvoer van restproducten ( oplosmiddelen etc.) raden wij u aan deze af te voeren volgens de in uw land geldende reglementen.

De belangrijkste gebruikte symbolen m.b.t. de veiligheid zijn: 

1. Dit symbool komt voor op producten die licht ontvlambaar zijn. Bij het gebruik zorgen voor goede ventilatie en niet roken, eten of drinken. Komt voornamelijk voor bij enkele mediums en vernissen.

2. Dit symbool komt voor op producten die ontvlambaar zijn en schadelijk bij inname door de mond en aanraking met de huid. Niet eten, drinken of roken bij gebruik. Bevat terpentijn.

3. Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.

4. Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.

5. Niet als schadelijke bekend staand conform de ASTM-D4236 standaard. 

6. Bekend staand als schadelijk bij onjuist gebruik conform de ASTM-D4236 standaard. Komt o.a. voor bij cadmiumpigmenten, extra aandacht bij de airbrush techniek.

MSDS sheets

Old Holland Classic Oil Colours

Old Holland Classic Oil Colours Titaan Wit NL v3.0

Old Holland Classic Oil Colours  Zink Wit NL

Old Holland Classic Oil Colours Gemengd Wit NL

Old Holland Classic Oil Colours Loodwit NL

Old Holland Mediums en Vernissen

Old Holland White Spirit NL

Old Holland Citrus Minerale Terpentine Reukloos NL

Old Holland UV resistente vernis satijn NL

Old Holland UV resistente vernis mat NL

Old Holland UV resistente vernis glans NL

Old Holland Uithaalvernis NL

Old Holland Schoonmaakmiddel voor schilderijen NL

Old Holland Schilderijvernis mat NL

Old Holland Schilderijvernis glanzend NL

Old Holland Mastiek Schilderijvernis NL

Old Holland Dammar Uithaalvernis NL

Old Holland Dammar Schilderijvernis NL

X.RO038 NL

X.RO253 NL

Z.RO069 NL

Z.RO154 NL

New Masters Classic Acrylics Colours

New Masters Classic Acrylics NL

New Masters Classic Acrylics Vernissen

New Masters Classic Acrylics UV Resistente Vernis Satijn NL

New Masters Classic Acrylics UV Resistente Vernis Mat NL

New Masters Classic Acrylics UV Resistente Vernis Glans NL

Old Holland Ongevaarlijke Verven

Old Holland Ongevaarlijke Verven NL