Oil paint sets

15021 Portrait Box Oil no 2

Inhoud 10 tubes 40 ml  (Kleuren kunnen variëren)

  • A5 Mixed White No 2
  • B115 Flesh Tint
  • B316 Naples Yellow Deep Extra
  • C28 Madder (Crimson) Lake Deep Extra
  • B37 French Ultramarine Light Extra
  • D47 Viridian Green Deep
  • A53 Yellow Ochre Light
  • A343 Flesh Ochre
  • A211 Neutral Tint
  • A69 Raw Umber
Zoek je dealer